Valgomaten stortingsvalg 2021

Informasjon og nyheter

Valgomaten er en valgomat for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge valg 2023. Alle kommuner i Norge. Her kan du avlegge direkte stemme, eller bruke valgomaten for å finne ditt parti. Valgdagen er 11. Septemeber. Forhåndstemming starter 10. august.
Kommunevalget for politiske partier og fylke.  Se dato. Gi din stemme!
Kommunevalg 2023

Start valgomaten
( Live )

Statistikk kommunevalg 2023

Kjøp permanent konto
Få tilgang til alle sider på valgomaten

Valgomat spillet
Delta i konkuransen i valgomat spillet. Slår du andre velgere?
Min konto
Vi ser at du ikke er pålogget din konto, logg på her

Partier som er kvalifisert til kommunevalget 2023

Venstre / Sosialistiske Partier
Arbeiderpartiet (AP)
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Kystpartiet

Sentrum
Senterpartiet (SP)
Venstre (V)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Industri- og Næringspartiet (INP)
Partiet Sentrum
Borgerlig / Høyresiden
Høyre (H)
Norgesdemokratene
Fremskrittspartiet (FrP)
Konservativt
Liberalistene (Lib)
Pensjonistpartiet
Alliansen
Blokkuavhengig
Feministisk Initiativ (Fi)
FNB
Helsepartiet
Pasientfokus
Støtt prosjektet


Vipps Valgomat


Vipps støtte

Vipps nummer: 698678

All støtte vil gå direkte til prosjektet for å nå ut til folket så bredt som mulig


Du finner oss også på Forumet
Valgomaten kommunevalget 2023 valg politiske partier. Valgomat fylke dato

Informasjon om kommunevalget 2023 valgomat

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

er et lokalvalg i Norge som finner sted 11. september 2023.Det skal velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.