Valgomaten stortingsvalg 2021

Informasjon og nyheter

Valgomaten er en valgomat for kommunevalget 2023. Alle kommuner i Norge. Her kan du avlegge direkte stemme, eller bruke valgomaten for å finne ditt parti. 

Gi din stemme!
Kommunevalg 2023

Start valgomaten
( Live ) ikke oppdatert til kommunevalget enda

Statistikk kommunevalg 2023


Kjøp permanent konto

Valgomat spillet
Delta i konkuransen i valgomat spillet. Slår du andre velgere?
Min konto
Vi ser at du ikke er pålogget din konto, logg på her

Partier som er kvalifisert til kommunevalget 2023

Venstre
Ingen
Arbeiderpartiet (AP)
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Kystpartiet

Sentrum
Senterpartiet (SP)
Venstre (V)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Industri- og Næringspartiet (INP)
Partiet Sentrum
Borgerlig
Høyre (H)
Fremskrittspartiet (FrP)
Partiet De Kristne (PDK)
Liberalistene (Lib)
Pensjonistpartiet
Alliansen
Blokkuavhengig
Demokratene (DiN)
Feministisk Initiativ (Fi)
(FNB)
Helsepartiet
Pasientfokus
Støtt prosjektet


Vipps Valgomat


Vipps støtte

Vipps nummer: 698678

All støtte vil gå direkte til prosjektet for å nå ut til folket så bredt som mulig


Facebook valgomat Facebook

Besøk vår facebook side eller gruppe


Facebook valgomat Facebook gruppe
Valgomaten kommunevalget 2023 valg politiske partier. Oslo , Viken, partibarometer, valgomat ved kommunevalg

Generell informasjon om stortingsvalget

Stortingsvalget 2021 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført 13. september 2021 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2021–2025.
I henhold til valgordningen i Norge (per 2018) skal det avholdes stortingsvalg en mandag i september hvert fjerde år. Det velges 169 representanter til Stortinget, og landet deles inn i 19 valgdistrikt. Antallet representanter som velges fra hvert valgdistrikt beregnes hvert åttende år og baseres på valgdistriktets folketall og areal.
Informasjon utdrag fra Wikipedia
Valgomaten stortingsvalget 2021 valg politiske partier. Oslo Hordaland, Viken, Akershus, Agder