Valgomaten stortingsvalg 2021

Informasjon og nyheter

Valgomaten er en valgomat for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge valg 2023. Alle kommuner i Norge. Her kan du avlegge direkte stemme, eller bruke valgomaten for å finne ditt parti. Valgdagen er 11. Septemeber. Forhåndstemming starter 10. august.
Kommunevalget for politiske partier og fylke.  Se dato. Gi din stemme!
Kommunevalg 2023

Start valgomaten
( Live )

Statistikk kommunevalg 2023

Kjøp permanent konto
Få tilgang til alle sider på valgomaten

Valgomat spillet
Delta i konkuransen i valgomat spillet. Slår du andre velgere?
Min konto
Vi ser at du ikke er pålogget din konto, logg på her

Partier som er kvalifisert til kommunevalget 2023

Venstre / Sosialistiske Partier
Arbeiderpartiet (AP)
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Kystpartiet

Sentrum
Senterpartiet (SP)
Venstre (V)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Industri- og Næringspartiet (INP)
Partiet Sentrum
Borgerlig / Høyresiden
Høyre (H)
Demokratene (DiN)
Fremskrittspartiet (FrP)
Partiet De Kristne (PDK)
Liberalistene (Lib)
Pensjonistpartiet
Alliansen
Blokkuavhengig
Feministisk Initiativ (Fi)
FNB
Helsepartiet
Pasientfokus
Støtt prosjektet


Vipps Valgomat


Vipps støtte

Vipps nummer: 698678

All støtte vil gå direkte til prosjektet for å nå ut til folket så bredt som mulig


Facebook valgomat Facebook

Besøk vår facebook side eller gruppe


Facebook valgomat Facebook gruppe
Valgomaten kommunevalget 2023 valg politiske partier. Valgomat fylke dato

Informasjon om kommunevalget 2023 valgomat

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

er et lokalvalg i Norge som finner sted 11. september 2023.Det skal velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.