Start valgomaten

Om oss

Dato: 12.04.2024
Tema / Webside

Valgomaten er laget for å bringe fakta rundt de politiske partiene for så i gi dette tilbake til demokratiet på en så korrekt måte som mulig. For dette bruker vi AI og tester det mot partiprogrammene samt all offenlig informasjon om partiene. Vi har også direkte kommunikasjon med partiene der vi er usikre på sak. Alle partiene får sendt ut skjema de selv kan fylle ut sine politiske saker, så partiet selv har mullighet til å spesifisere sin politikk korrekt. 

Valgomaten er utviklet av firma Thomax Vision og skrevet i .Net og har blitt forbedret siden 2017. 

Valgomaten beskytter personopplysninger, men samtidig gir nøyakig og korrekt valg data for statistikker og barometere.  

Teamet
Teamet valgomaten består av flere anonyme mennesker som jobber upartisk/upolitisk med fakta rundt alle partiene. De jobber med skjema vi får fra alle partiene for så å legge disse inn i valgomat systemet.  Redaktøren for prosjektet er Thomas Rolén som ikke er medlem av noen politiske partier og følger Redaktørplakaten (se link her) . Redaktøren er ansvarlig for prosjektet og sørger for et rettferdig system for alle politiske partiene. 

Om man har noen spørsmål rundt valgomaten har vi eget kontaktskjema. 

 

Hva AI (ChatGPT) skriver om valgomaten.net:

Valgomaten.net er en populær nettside i Norge som tilbyr en valgomat for å hjelpe velgere med å finne ut hvilket parti som passer best for dem basert på deres synspunkter og holdninger til ulike politiske spørsmål. Nettsiden har vært aktiv under flere valg i Norge og har blitt brukt av mange velgere for å få en bedre forståelse av sitt politiske ståsted og hvilket parti som kan representere dem best.

Valgomaten.net fungerer vanligvis ved å la brukerne svare på en serie spørsmål om ulike politiske temaer, for eksempel helse, utdanning, miljø, økonomi osv. Basert på svarene sammenligner nettsiden brukerens svar med partienes politikk og presenterer deretter en rangering av partiene basert på hvor godt de samsvarer med brukerens synspunkter.

Mange finner Valgomaten.net nyttig som et verktøy for å utforske og sammenligne partienes politikk på en enkel og tilgjengelig måte.

 Del denne siden med alle


Sponsorer